Zmiany w zakresie odbioru śmieci Drukuj
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Od lipca 2013 roku zmianie ulegną zasady odbioru odpadów komunalnych w całej Polsce. To gminy przejmują obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą już zawierali odrębnych umów z przedsiębiorstwami na odbiór odpadów. Gmina w procedurze przetargowej wybierze jeden podmiot, który będzie odbierał odpady od wszystkich mieszkańców, natomiast mieszkańcy będą zobowiązani płacić za odbiór odpadów bezpośrednio do gminy.

Obecnie w gminie Liszki trwają prace nad określeniem zasad ustalania stawki opłaty za odbiór śmieci i wysokości tej opłaty. Zaproponowana została metoda uzależnienia wysokości opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 12 zł lub 8 zł miesięcznie od osoby (niższa opłata obowiązuje w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki śmieci). Propozycjom tym zostanie poświęcona sesja nadzwyczajna Rady Gminy w dniu 8 października o godz. 13.00 (budynek dawnego GOK).